Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.046543 giây)
Từ điển Anh Việt chuyên ngành tin học - kỹ thuật
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 004.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 83 Năm XB: 1997
Thuật ngữ tin học Anh Việt
Tác giả: Lê Minh Trí,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 004.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 1187 Năm XB: 2000
Grid computing for electromagnetics
Tác giả: Tarricone Luciano,
Thông tin xuất bản: Boston, Artech house inc
Ký hiệu phân loại: 004.3
ISBN: 1580537774
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16609 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Guide to RISC processors [electronic resource] : for programmers and engineers
Thông tin xuất bản: New York NY, Springer ScienceBusiness Media Inc
Ký hiệu phân loại: 004.3
ISBN: 9780387210179
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 28169 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Business in the cloud [electronic resource] : what every business needs to know about cloud computing
Tác giả: Hugos Michael H,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 004.3
ISBN: 9780470917022
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67051 Năm XB: 2011 Định dạng: PDF
A quick start guide to cloud computing : moving your business into the cloud
Tác giả: Williams Mark I,
Thông tin xuất bản: London Philadelphia, Kogan Page
Ký hiệu phân loại: 004.3
ISBN: 0749461306
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71667 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
High performance computing in science and engineering '10 : transactions of the High Performance Computing Center, Stutt...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Heidelberg New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 004.3
ISBN: 3642157475
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77977 Năm XB: 2011 Định dạng: PDF
1,001 ccna routing and switching practice questions for dummies
Tác giả: Clarke Glen E,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN, John Wiley and Sons
Ký hiệu phân loại: 004.3
ISBN: 111879429X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94586 Năm XB: 2013 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục