Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 105 kết quả (0.0781397 giây)
Mạng : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 67 Năm XB: 1996
Mạng nơron nhân tạo : Giáo trình
Tác giả: Lê MinhTrung,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 959 Năm XB: 1999
Kỹ thuật mạng máy tính
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 1856 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Mạng máy tính - Cốt tủy về mạng
Tác giả: Phạm Cao Hoàn,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2132 Năm XB: 2001
Mạng cho doanh nghiệp nhỏ
Tác giả: VN Guide,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2133 Năm XB: 2001
Internetworking với TCP/IP : T.1 : P.1
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2152 Năm XB: 2001
Công nghệ mạng máy tính
Tác giả: Lê Thanh Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Bưu Điện
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 4804 Năm XB: 2001
Nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo và ứng dụng mạng nơron để dự báo phụ tải ngắn hạn
Tác giả: Nguyễn Hùng,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 6680 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Novell Groupwise 6.5 user's : Handbook
Tác giả: Rogers Shawn,
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Novell
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0789729830
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 6748 Năm XB: 2004 Định dạng: CHM
ACRC exam certification guide
Tác giả: Clare Gough,
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Cisco
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0735700753
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6958 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục