Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 105 kết quả (0.0946565 giây)
Top-down network design
Thông tin xuất bản: Indianapolis, Cisco
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1587051524
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7868 Năm XB: 2004 File: CHM
Steal this file sharing book : what they won't tell you about file sharing
Tác giả: Wang Wallace,
Thông tin xuất bản: San Francico, No Starch
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 159327050X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7912 Năm XB: 2004 File: CHM
Designing enterprise solutions with Sun Cluster 3.0
Tác giả: Elling Richard,
Thông tin xuất bản: Palo Alto, Sun Microsoftsystems
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0130084581
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8203 Năm XB: 2002 File: CHM
Quản lý mạng LANs và WANs
Tác giả: Hồng Phúc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8767 Năm XB: 2005
Mạng máy tính : Bài giảng
Tác giả: Lê Mạnh Hải,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8780 Năm XB: 2005 File: PDF
Enterprise soa : service oriented architecture best practices
Tác giả: Krafzig Dirk,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind, Prentice Hall Professional
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0131465759
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8942 Năm XB: 2004 File: CHM
Understanding SOA with Web services
Tác giả: Newcomer Eric,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ, Addison Wesley
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0321180860
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8944 Năm XB: 2005 File: CHM
CCNP : switching study guide
Tác giả: Lammle Todd,
Thông tin xuất bản: San Francisco, Sybex
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0782141536
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9539 Năm XB: 2003 File: PDF
Novell ZENworks 7 Linux Management Administrator's Handbook
Tác giả: Tanner Ron,
Thông tin xuất bản: kđ, Sams Publishing
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0672327848
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9675 Năm XB: 2005 File: CHM
CCNP practical studies : switching : CCNP self-study
Tác giả: Menga Justin,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN, Cisco
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1587200600
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9727 Năm XB: 2004 File: CHM

Truy cập nhanh danh mục