Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 106 kết quả (0.093672 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:004.65
Mạng : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 67 Năm XB: 1996
Mạng nơron nhân tạo : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 959 Năm XB: 1999
Mạng máy tính - Cốt tủy về mạng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 2132 Năm XB: 2001
Designing enterprise solutions with Sun Cluster 3.0
Thông tin xuất bản: Palo Alto :Sun Microsoftsystems
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0130084581
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 8203 Năm XB: 2002 File: CHM
CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide (Exam 640-801)
Tác giả: Richard Deal, ,
Thông tin xuất bản: Osborne :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0072229349
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7391 Năm XB: 2003 File: CHM
Net Mobile Web Developer's Guide
Thông tin xuất bản: Rockland, MA :Syngress
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 1928994563
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7004 Năm XB: 2002 File: PDF
Internetworking với TCP/IP : T.1 : P.1
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 2152 Năm XB: 2001
Công nghệ mạng máy tính
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Bưu Điện
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 4804 Năm XB: 2001
Steal this file sharing book : what they won't tell you about file sharing
Tác giả: Wallace Wang, ,
Thông tin xuất bản: San Francico :No Starch
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 159327050X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7912 Năm XB: 2004 File: CHM
Mạng cho doanh nghiệp nhỏ
Tác giả: VN -Guide, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 004.65
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 2133 Năm XB: 2001
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục