Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1169 kết quả (0.1093893 giây)
Crafting digital media : Audacity, Blender, Drupal, GIMP, Scribus, and other open source tools
Tác giả: James Daniel,
Thông tin xuất bản: New York : Apress , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 1430218878
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65892 Định dạng: PDF
Handbook of open source tools [electronic resource]
Tác giả: Koranne Sandeep,
Thông tin xuất bản: New York NY : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 1441977198
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 66142 Định dạng: PDF
Gnu Emacs Manual
Thông tin xuất bản: : Free Software Foundation , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 1882114868
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 63416 Định dạng: PDF
Calculus and algebra with Mathcad 2000
Tác giả: Birkeland Byrge,
Thông tin xuất bản: Lund : Studentlitteratur , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 9144013566
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79237 Định dạng: PDF
IBM Lotus Quickr 8.5 for Domino administration [electronic resource] : ensure effective and efficient team collaboration...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65322 Định dạng: PDF
Windows system programming
Tác giả: Hart Johnson M,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0321657748
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77991 Định dạng: PDF
Requirements management using IBM Rational RequisitePro
Tác giả: Zielczynski Peter,
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0321383001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71624 Định dạng: PDF
iPad application development for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: Goldstein Neal,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 9780470920503
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 78433 Định dạng: PDF
Successful OSS project design and implementation : requirements, tools, social designs and reward structures
Tác giả: Benbya Hind,
Thông tin xuất bản: Farnham Burlington VT : Ashgate Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 9780566087950
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71447 Định dạng: PDF
Access 2007 VBA programming for dummies
Tác giả: Stockman Joseph C,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0470046538
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 68511 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục