Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 206 kết quả (0.0624076 giây)
Hướng dẫn dử dụng máy Scan
Tác giả: Đỗ Duy Việt,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1998
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Excel toàn tập
Tác giả: Hallberg Bruce,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
SPSS for Windows.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: China : Beijing , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Introducing Microsoft Works 3.0 for Windows
Tác giả: Pitter Keiko,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 1995
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 0070515956
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Hướng dẫn sử dụng Word 2002
Tác giả: Trần Văn Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Programming Microsoft Outlook and Microsoft Exchange
Tác giả: Rizzo Thomas,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 0735605092
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6507 Định dạng: CHM
Absolute beginner's guide to Microsoft Office
Tác giả: Gilgen Read,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 0789729695
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6695 Định dạng: CHM
OpenOffice.org resource kit
Tác giả: Haugland Solveig,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 0131407457
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6739 Định dạng: CHM
Absolute beginners guide to Microsoft Outlook 2003
Tác giả: Slovak Ken,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 0789729687
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6779 Định dạng: CHM
Using Microsoft Outlook 2003
Tác giả: Cardoza Patricia,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 0789729563
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6816 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục