Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 138 kết quả (0.093769 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:005.7
Nhập môn cơ sở dữ liệu : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 724 Năm XB: 1996
Network programming for Microsoft Windows
Thông tin xuất bản: Redmond :Microsoft
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735605602
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 6510 Năm XB: 1999 File: CHM
Microsoft Windows 2000 server resource kit
Thông tin xuất bản: Reading :Microsoft
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 1572318058
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 6786 Năm XB: 2000 File: CHM
Mission-critical Microsoft Exchange 2003
Tác giả: Cochran Jerry, ,
Thông tin xuất bản: Boston :Digital Press
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 155558294X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7059 Năm XB: 2003 File: CHM
.NET patterns : architecture, design, and process
Thông tin xuất bản: Boston :Addison Wesley
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0321130022
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 6706 Năm XB: 2004 File: CHM
LDAP Metadirectory Provisioning Methodology : A Step by Step Method to Implementing LDAP Based Metadirectory Provisionin...
Tác giả: Pohlman Marlin, ,
Thông tin xuất bản: [kđ] :Marlin Pohlman
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0595656196
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7028 Năm XB: 2003 File: CHM
Microsoft Exchange Server 2003 distilled
Tác giả: Scott Schnoll, ,
Thông tin xuất bản: Boston :Addison Wesley
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 032124592X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7255 Năm XB: 2004 File: CHM
IBM WebSphere Portal V5 A Guide for Portlet Application Development
Thông tin xuất bản: [kđ] :IBM
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0738498513
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7360 Năm XB: 2004 File: CHM
MCSE Windows 2000 network infrastrucure design : training guide.
Tác giả: Que Corporation,
Thông tin xuất bản: Indianapolis :New Riders
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735709823
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 6616 Năm XB: 2000 File: PDF
MCSE training kit : Microsoft Windows 2000 advanced server clustering services
Thông tin xuất bản: Redmond :Microsoft
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735612935
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 6548 Năm XB: 2001 File: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục