Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 148 kết quả (0.3922743 giây)
The Elements of Big Data Value : Foundations of the Research and Innovation Ecosystem
Tác giả: Curry Edward,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2021
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 9783030681760
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Introduction to Data Science and Machine Learning
Tác giả: Sud Keshav,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 9781838803339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
S-BPM Illustrated: A Storybook about Business Process Modeling and Execution
Tác giả: Robert Singer,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 9783642369032
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Data Integrity and Quality
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 9781839687983
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu
Tác giả: Nguyễn An Tế,
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Network programming for Microsoft Windows
Tác giả: Jones Anthony,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735605602
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6510 Định dạng: CHM
Programming the Microsoft Windows Driver Model
Tác giả: Oney Walter,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735605882
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6512 Định dạng: CHM
Microsoft Exchange 2000 Server Administrator's Companion
Tác giả: Walter J Glenn,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735609381
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6530 Định dạng: CHM
MCSE exam 70-224 training kit : Microsoft Exchange 2000 server implementation and administration
Tác giả: Unkroth Kay,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735610282
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6537 Định dạng: CHM
MCSE training kit : designing a Microsoft Windows 2000 network infrastructure : exam 70-221
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735611335
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6541 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục