Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1795 kết quả (0.0781203 giây)
Giải Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Cho Người Dùng Access 97
Tác giả: Đỗ Duy Việt,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 261 Năm XB: 1998
Nguyên Lý Các Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán . T.1
Tác giả: Ozsu M Tamer,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.758
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 271 Năm XB: 1999
Foxpro Kỹ Thuật Lập Trình - Tuyển tập các hệ chương trình ứng dụng
Tác giả: Hoàng Hồng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 279 Năm XB: 1996
Quản trị cơ sở dữ liệu : Dành cho sinh viên chuyên ngành công nghệ tho
Tác giả: JFabbri Anthony,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 281 Năm XB: 1999
Cơ sở dữ liệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 388 Năm XB: 1998
Cấu trúc dữ liệu
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 474 Năm XB: 1997
Cấu trúc dữ liệu 1 : Giáo trình
Tác giả: Trần Hạnh Nhi,
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 671 Năm XB: 1996 File: PDF
Nhập môn cơ sở dữ liệu : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn An Tế,
Thông tin xuất bản: TpHCM, ĐH Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 005.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 724 Năm XB: 1996
Cấu trúc dữ liệu và các đối tượng khác sử dụng C++ : T.1
Tác giả: Main M,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 874 Năm XB: 2000
Cấu trúc dữ liệu & các đối tượng khác sử dụng C++ : T.2
Tác giả: Main M,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.73
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 875 Năm XB: 2000
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục