Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 252 kết quả (0.1094504 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:005.74
Cơ sở dữ liệu
Tác giả: Đỗ Trung Tuấn
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 388 Năm XB: 1998
Microsoft SQL Server 7.0
Tác giả: Trần Văn Tư
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 878 Năm XB: 1999
Nguyên lý các hệ và cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức
Tác giả: Ullman Jeffrey D.
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 881 Năm XB: 1998
Phân tích thiết kế hệ cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng
Tác giả: Đào Anh Vũ
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2675 Năm XB: 2000
Nghiên cứu ánh xạ đóng áp dụng vào cơ sở dữ liệu quan hệ để tìm ra quy luật
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2704 Năm XB: 2001
Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức.
Tác giả: Ullman Jeffrey D.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 880 Năm XB: 1999
Phân tích thiết kế hệ cơ sở dữ liệu kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tác giả: Nguyễn Lý Minh Thy
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2662 Năm XB: 2000
Content Manager implementation and migration cookbook
Tác giả: Wei Dong Zu
Thông tin xuất bản: USA :IBM
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0738498599
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7721 Năm XB: 2004 File: CHM
Engineering global E-commerce sites
Tác giả: Bean James
Thông tin xuất bản: San Francico :Morgan Kaufmann
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1558608923
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 7370 Năm XB: 2003 File: CHM
Thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hợp đồng kinh tế
Tác giả: Nguyễn Văn Hương
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 6598 Năm XB: 2004
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục