Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 277 kết quả (0.1093513 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:005.74*
Quản trị cơ sở dữ liệu : Dành cho sinh viên chuyên ngành công nghệ tho
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 281 Năm XB: 1999
Cơ sở dữ liệu
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 388 Năm XB: 1998
Xây dựng siêu thị trang trí nội thất ảo bằng công cụ VRML
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 005.741
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1630 Năm XB: 2001 File: PDF
Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức. T.2, Thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 880 Năm XB: 1999
Phân tích thiết kế hệ cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng
Tác giả: Đào Anh Vũ, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2675 Năm XB: 2000
Nghiên cứu ánh xạ đóng áp dụng vào cơ sở dữ liệu quan hệ để tìm ra quy luật
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2704 Năm XB: 2001
Microsoft SQL Server 7.0
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 878 Năm XB: 1999
Nguyên lý các hệ và cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức : T.3 - Các hệ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 881 Năm XB: 1998
Quản trị cơ sở dữ liệu
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.74068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1079 Năm XB: 1999
Phân tích thiết kế hệ cơ sở dữ liệu kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2662 Năm XB: 2000
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục