Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.0625238 giây)
Space and Time, Matter and Mind
Tác giả: Schommers W,
Thông tin xuất bản: Singapore, World Book
Ký hiệu phân loại: 115
ISBN: 9810218516
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 20041 Năm XB: 1994
The language and reality of time
Tác giả: Sattig Thomas,
Thông tin xuất bản: Oxford Oxford New York, Clarendon Press Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 115
ISBN: 0199279527
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 43352 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
The philosophy of time : time before times
Tác giả: McLure Roger,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 115
ISBN: 0415331781
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 44327 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Becomings : explorations in time, memory, and futures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Ithaca NY, Cornell University Press
Ký hiệu phân loại: 115
ISBN: 080143632X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 46626 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
Contra o tempo
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Buenos AiresArgentina, CLACSO
Ký hiệu phân loại: 115
ISBN: 9789877223484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 162593 Năm XB: 2018
Lived Temporalities : Exploring Duration in Guatemala. Empirical and Theoretical Studies
Tác giả: Mahler Julia,
Thông tin xuất bản: Bielefeld, transcript Verlag
Ký hiệu phân loại: 115
ISBN: 9783839406571
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 174418 Năm XB: 2007
Time in Music and Culture
Tác giả: Bielawski Ludwik,
Thông tin xuất bản: Bern, Peter Lang International Academic Publishing Group
Ký hiệu phân loại: 115
ISBN: 9783631790618
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 225487 Năm XB: 2020
Current practices in high-tech home care
Tác giả: Kaye Lenard W,
Thông tin xuất bản: New York, Springer Pub Co
Ký hiệu phân loại: WY 115
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132287 Năm XB: 1999 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục