Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 106 kết quả (0.0780795 giây)
Lôgic hình thức
Tác giả: Lưu Hà Vĩ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 709 Năm XB: 1997
Tìm hiểu lôgich học
Tác giả: Lê Tử Thành,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 747 Năm XB: 1996
501 Challenging Logic And Reasoning Problems.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York, LearningExpress
Ký hiệu phân loại: 160.76
ISBN: 1576855341
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 15334 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Relevance in Argumentation
Tác giả: Walton Douglas,
Thông tin xuất bản: Mahwah New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers
Ký hiệu phân loại: 168
ISBN: 0805847596
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 17234 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Giáo trình nhập môn logic hình thức
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18726 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Language, Proof, and Logic
Thông tin xuất bản: , CSLI Publications
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 21189 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Critical thinking
Tác giả: Epstein Richard L,
Thông tin xuất bản: Australia Belmont CA, ThomsonWadsworth
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0534583482
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 25425 Năm XB: 2006 Định dạng: PDF
Being logical : a guide to good thinking
Tác giả: McInerny Dennis Q,
Thông tin xuất bản: New York, Random House
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 1400061717
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 25636 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Proof and disproof in formal logic : an introduction for programmers
Tác giả: Bornat Richard,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0198530269
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 28353 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
You've got to be kidding! : how jokes can help you think
Tác giả: Capps John M,
Thông tin xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA, WileyBlackwell
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 1405196645
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 30321 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục