Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 70 kết quả (0.2655693 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:160
Tìm hiểu lôgich học
Tác giả: Lê Tử Thành, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 747 Năm XB: 1996
Lôgic hình thức
Tác giả: Lưu Hà Vĩ, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 709 Năm XB: 1997
Language, Proof, and Logic
Thông tin xuất bản: CSLI Publications
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 21189 Năm XB: 2002 File: PDF
Critical thinking
Thông tin xuất bản: Australia ; Belmont, CA :Thomson/Wadsworth
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0534583482
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 25425 Năm XB: 2006 File: PDF
Giáo trình nhập môn logic hình thức
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18726 Năm XB: 2007 File: PDF
Smart thinking : skills for critical understanding and writing
Tác giả: Matthew Allen, ,
Thông tin xuất bản: Melbourne ; New York :Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0195517334
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 37201 Năm XB: 2004 File: PDF
Being logical : a guide to good thinking
Thông tin xuất bản: New York :Random House
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 1400061717
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 25636 Năm XB: 2004 File: PDF
Proof and disproof in formal logic : an introduction for programmers
Tác giả: Richard Bornat,
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0198530269
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 28353 Năm XB: 2005 File: PDF
Vagueness
Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0415033314
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 43030 Năm XB: 1994 File: PDF
Critical reasoning : a practical introduction
Tác giả: Anne Thomson, ,
Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0415241197
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 42780 Năm XB: 2002 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục