Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.0624941 giây)
Greed, lust & gender : a history of economic ideas
Tác giả: Folbre Nancy,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0199238421
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42202 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Economics of good and evil : the quest for economic meaning from Gilgamesh to Wall Street
Tác giả: Sedlacek Tomas,
Thông tin xuất bản: Oxford New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0199767203
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 74051 Năm XB: 2011 Định dạng: PDF
The debate over corporate social responsibility
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 174
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 114781 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục