Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 39 kết quả (0.0625043 giây)
People in corporations : ethical responsibilities and corporate effectiveness
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Dordrecht Netherlands Boston, Kluwer Academic
Ký hiệu phân loại: 174
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 114704 Năm XB: 1990 File: PDF
Corporate social responsibility across Europe
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin New York, Springer
Ký hiệu phân loại: 174
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 114760 Năm XB: 2005 File: PDF
The debate over corporate social responsibility
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 174
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 114781 Năm XB: 2007 File: PDF
The civil corporation
Tác giả: Zadek Simon,
Thông tin xuất bản: London Sterling VA, Earthscan
Ký hiệu phân loại: 174
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 114934 Năm XB: 2007 File: PDF
Business ethics : a stakeholder and issues management approach
Tác giả: Weiss Joseph W,
Thông tin xuất bản: San Francisco, BerrettKoehler Publishers Inc
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 9781626561403
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 104208 Năm XB: 2014 File: PDF
Ethics in finance
Thông tin xuất bản: Somerset NJ, Wiley Blackwell Blackwell Pub
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 9781118615829
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 104601 Năm XB: 2014 File: PDF
Ethics for professionals in a multicultural world
Tác giả: Cooper David E,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ, Prentice Hall
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 9780131830936
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 143372 Năm XB: 2004
Research ethics : a philosophical guide to the responsible conduct of research
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge New York, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 9780521187084
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 146190 Năm XB: 2012 File: PDF
Moral markets : the critical role of values in the economy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Princeton, Princeton University Press
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0691135223
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 157167 Năm XB: 2008 File: PDF
Ethics, law and society. Vol. 4
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Aldershot, Ashgate
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0754676463
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 158561 Năm XB: 2009 File: PDF

Truy cập nhanh danh mục