Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 39 kết quả (0.0757289 giây)
Đạo đức và lãnh đạo : Đề cương bài giảng
Tác giả: Nguyễn Văn Lê,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 174
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 217 Năm XB: 1998
Scientific integrity : text and cases in responsible conduct of research
Tác giả: Macrina Francis L,
Thông tin xuất bản: Washington DC, ASM Press
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 1555813186
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 29638 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Human resource management : ethics and employment
Tác giả: Davies Tony,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0415110521 (PB)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 30569 Năm XB: 1997 Định dạng: PDF
Ethical practice in psychology : reflections from the creators of the APS Code of Ethics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester UK Malden MA, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0470683651
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 34707 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
Activist Business Ethics [electronic resource]
Tác giả: Cory Jacques,
Thông tin xuất bản: New York NY, Springer Science Business Media Inc
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 9780387229140
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 39607 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
An ethics of interrogation
Tác giả: Skerker Michael,
Thông tin xuất bản: Chicago, University of Chicago Press
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0226761614
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 39942 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
Speaking for the dead : the human body in biology and medicine
Tác giả: Jones D Gareth,
Thông tin xuất bản: Farnham England Burlington VT, Ashgate
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0754674525
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42103 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Greed, lust & gender : a history of economic ideas
Tác giả: Folbre Nancy,
Thông tin xuất bản: Oxford, Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0199238421
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42202 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
Science and technology ethics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 041514812X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42909 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Protecting the vulnerable : autonomy and consent in health care
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 174
ISBN: 0415046971
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 43021 Năm XB: 1991 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục