Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 97 kết quả (0.0781102 giây)
Globalisation, Geopolitics, and Gender in Professional Communication
Tác giả: Mullany Louise,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2023
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 9780367748128
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Giáo trình truyền thông và quan hệ quốc tế
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 9786045757871
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình truyền thông đối ngoại
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 9786045765951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chapter 11 Social Media and Social Justice Movements After the Diminution of Black-owned Media in the United States
Tác giả: Blevins Jeffrey,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2018
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 9781138065482
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
We Are Not Amused. Failed Humor in Interaction
Tác giả: Bell Nancy,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2015
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 9781501501586
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Strategic organizational communication : in a global economy
Tác giả: Conrad Charles,
Thông tin xuất bản: USA : Harcourt College Publishers , 2002
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 0155063480
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Applications of nonverbal communication
Tác giả: Feldman Feldman,
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 0805843345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17216 Định dạng: PDF
Advertising to children on tv : content, impact, and regulation
Tác giả: Gunter Barrie,
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 0805844880
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17219 Định dạng: PDF
Communication in a changing world
Tác giả: ADobkin Bethami,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 0072332123
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Media Rules! : mastering today's technology to connect with and keep your audience
Tác giả: Reich Brian,
Thông tin xuất bản: New Jersey : J Wiley Sons , 2008
Ký hiệu phân loại: 302.2
ISBN: 9780470108888
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục