Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 69 kết quả (0.1250032 giây)
Democratic Frontiers : Algorithms and Society
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9781032002675
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Post Memes : Seizing the Memes of Production
Tác giả: Bown Alfie,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : punctum books , 2019
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9781950192441
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 9 Hateful Games: Why White Supremacist Recruiters Target Gamers and How to Stop Them
Tác giả: Condis Megan,
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2019
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9780367217952
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Coming Swarm
Tác giả: Molly Sauter,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2014
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9781628926705
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Digital Closet : How the Internet Became Straight
Tác giả: Monea Alexander,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9780262046770
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Literacies
Tác giả: Gillen Julia,
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9780415660891
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Social Media and Social Order
Tác giả: Herbert David,
Thông tin xuất bản: BerlinBoston : De Gruyter , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9783110760408
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Designs for Experimentation and Inquiry : Approaching Learning and Knowing in Digital Transformation
Tác giả: Makitalo Asa,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2019
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9781138592735
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mapping selfies and memes as Touch
Tác giả: Andreallo Fiona,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9783030943165
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Philosophy of Online Manipulation
Tác giả: Jongepier Fleur,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9781000603583
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục