Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.0781688 giây)
The Propaganda Model Today : Filtering Perception and Awareness
Thông tin xuất bản: London : University of Westminster Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 303.375
ISBN: 9781912656165
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Media control : the spectacular achievements of propaganda
Tác giả: Chomsky Noam,
Thông tin xuất bản: New York : Seven Stories Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 303.375
ISBN: 1888363495
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 30685 Định dạng: PDF
THE PROPAGANDA MODEL TODAY
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : University of Westminster Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 303.375
ISBN: 9781912656172
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục