Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 26 kết quả (0.0625131 giây)
Practical pacifism
Tác giả: Fiala Andrew,
Thông tin xuất bản: New York, Algora Publishing
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 0875862926
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17265 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Crucial confrontations : tools for resolving broken promises, violated expectations, and bad behavior
Tác giả: Patterson Kerry,
Thông tin xuất bản: USA, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 0071446524
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17391 Năm XB: 2005 Định dạng: CHM
Encyclopedia of terrorism
Tác giả: Kushner Harvey W,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif, Sage Publications
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 0761924086
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71166 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Leaders and international conflict
Tác giả: Chiozza Giacomo,
Thông tin xuất bản: Cambridge UK New York, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 1107011728
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 76017 Năm XB: 2011 Định dạng: PDF
Neverending wars : the international community, weak states, and the perpetuation of civil war
Tác giả: Hironaka Ann,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass, Harvard University Press
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 0674015320
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86982 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
The origins of war : violence in prehistory
Tác giả: Guilaine Jean,
Thông tin xuất bản: Malden MA, Blackwell Pub
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 140511259X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108115 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Principles of conflict economics : a primer for social scientists
Thông tin xuất bản: Cambridge New York, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 0521698650
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 108211 Năm XB: 2009 Định dạng: PDF
The challenge of stability and security in West Africa
Tác giả: Marc Alexandre,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 9781464804649
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111482 Năm XB: 2015 Định dạng: PDF
Breaking the conflict trap : civil war and development policy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC New York, World Bank Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 9780821354810
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 114710 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Conflict and communication : a guide through the labyrinth of conflict management
Tác giả: Shapiro Daniel,
Thông tin xuất bản: New York, International Debate Education Association
Ký hiệu phân loại: 303.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114717 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục