Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.2813629 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:303.6
Practical pacifism
Tác giả: Andrew Fiala, ,
Thông tin xuất bản: New York :Algora Publishing.
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 0875862926
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 17265 Năm XB: 2004 File: PDF
Neverending wars : the international community, weak states, and the perpetuation of civil war
Tác giả: Hironaka Ann, ,
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :Harvard University Press
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 0674015320
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 86982 Năm XB: 2005. File: PDF
Encyclopedia of terrorism
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. :Sage Publications
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 0761924086
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 71166 Năm XB: 2003 File: PDF
The origins of war : violence in prehistory
Thông tin xuất bản: Malden, MA :Blackwell Pub
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 140511259X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 108115 Năm XB: 2005 File: PDF
Principles of conflict economics : a primer for social scientists
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York :Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 0521698650
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 108211 Năm XB: 2009. File: PDF
The challenge of stability and security in West Africa
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 9781464804649
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111482 Năm XB: 2015. File: PDF
The myth of media violence : a critical introduction
Tác giả: David Trend, ,
Thông tin xuất bản: Malden, MA :Blackwell Pub.
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 140513383X (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 143923 Năm XB: 2007.
Breaking Intergenerational Cycles of Repetition : A Global Dialogue on Historical Trauma and Memory
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Verlag Barbara Budrich
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 84740613
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 179368 Năm XB: 2016
Crucial confrontations : tools for resolving broken promises, violated expectations, and bad behavior
Thông tin xuất bản: USA :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 0071446524
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 17391 Năm XB: 2005 File: CHM
Among Cultures
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Routledge
Ký hiệu phân loại: 303.6
ISBN: 9781138657816
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 181911 Năm XB: 2017
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục