Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.0937262 giây)
Democratic Transformation and the Vernacular Public Arena in India
Ký hiệu phân loại: 306.20954
ISBN: 9780415738675
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Borderland Lives in Northern South Asia
Tác giả: Gellner David,
Thông tin xuất bản: Durham NC : Duke University Press , 20140303
Ký hiệu phân loại: 306.20954
ISBN: 9780822377306
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Politics and Society between Elections : Public Opinion in India's States
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 306.20954
ISBN: 9781003120483
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Borderland Lives in Northern South Asia
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Durham NC : Duke University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 306.20954
ISBN: 9780822355427
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Borderland Lives in Northern South Asia
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Durham : Duke University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 306.20954
ISBN: 9780822355427 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục