Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 23 kết quả (0.1093542 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:307.14*
Phát triển cộng đồng , lý thuyết và vận dụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 307.14
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1385 Năm XB: 2000
Phát triển cộng đồng - Lý thuyết và vận dụng
Tác giả: Tô Duy Hợp, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 307.14
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1143 Năm XB: 2000
Evaluating social funds
Tác giả: Laura Rawlings, ,
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 0821350625
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12103 Năm XB: 2004 File: PDF
Quận 2 trên đường đô thị hóa
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 307.1416
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2730 Năm XB: 2000 File: PDF
Partnerships in communities
Tác giả: Jean Richardson, ,
Thông tin xuất bản: [kđ] :Island Press
Ký hiệu phân loại: 307.14120973
ISBN: 1559637366
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 14459 Năm XB: 2000
Quy hoạch và phát triển nông thôn : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Nông nghiệp
Ký hiệu phân loại: 307.1412
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 46118 Năm XB: 2005 File: PDF
Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Ðại học Nông nghiệp Hà Nội I
Ký hiệu phân loại: 307.1412
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 46115 Năm XB: 2005 File: PDF
A history of settlement in Ireland
Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 0415182085
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 42856 Năm XB: 2000. File: PDF
Quy hoạch và phát triển nông thôn : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Nông nghiệp
Ký hiệu phân loại: 307.1412
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 46117 Năm XB: 2004 File: PDF
Beyond You and Me : nspirations and wisdom for building community
Thông tin xuất bản: Permanent Publications
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 1856230384
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 62783 Năm XB: 2007 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục