Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 58 kết quả (0.0937465 giây)
Democracy despite itself : why a system that shouldn't work at all works so well
Tác giả: Oppenheimer Danny,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 321.8
ISBN: 0262301709
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Democracy despite itself : why a system that shouldn't work at all works so well
Tác giả: Oppenheimer Danny,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 321.8
ISBN: 0262301709
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Idea of Political Representation and Its Paradoxes
Ký hiệu phân loại: 321.8
ISBN: 9783631803882
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Critical Theory and Authoritarian Populism
Tác giả: Morelock Jeremiah,
Thông tin xuất bản: London : University of Westminster Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 321.8
ISBN: 9781912656219
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Legitimacy of Modern Democracy : A Study on the Political Thought of Max Weber, Carl Schmitt and Hans Kelsen
Tác giả: Magalhaes Pedro T,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 321.8
ISBN: 9780367644536
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Democratic Moments : Reading Democratic Texts
Tác giả: Marquez Xavier,
Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Academic , 2018
Ký hiệu phân loại: 321.8
ISBN: 9781350006164
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Idea of Political Representation and Its Paradoxes
Ký hiệu phân loại: 321.8
ISBN: 9783631803882
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Flourishing Thought : Democracy in an Age of Data Hoards
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 321.8
ISBN: 0472122304
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Reimagining Democracy : Lessons in Deliberative Democracy from the Irish Front Line
Tác giả: Farrell David M,
Ký hiệu phân loại: 321.8
ISBN: 9781501749322
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Democratic State
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Lawrence : University Press of Kansas , op 1985
Ký hiệu phân loại: 321.8
ISBN: 9780700602629
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục