Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.0937142 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:330.021
Lý thuyết thống kê :Giáo trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Kinh Tế TP.HCM
Ký hiệu phân loại: 330.021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 672 Năm XB: 1996
Số liệu thống kê kinh tế - xã hội Việt Nam 1975-2000
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 330.021
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1148 Năm XB: 2000
1

Truy cập nhanh danh mục