Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.0937455 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:330.91*
World Development Report 1995
Tác giả: Bank World, ,
Thông tin xuất bản: [kđ] :A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0195211022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 11527 Năm XB: 1995 File: PDF
Địa lí kinh tế - xã hội thế giới
Thông tin xuất bản: H. :Đại học Sư phạm
Ký hiệu phân loại: 330.91
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 21900 Năm XB: 2009
Dự báo thế thương trường thế kỷ 21
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 330.91
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 10014 Năm XB: 2004
Địa lý kinh tế - xã hội thế giới : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 330.91
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 22014 Năm XB: 2009
Đô thị hóa và tăng trưởng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Ngân Hàng thế giới
Ký hiệu phân loại: 330.91732
ISBN: 9780821375730
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 24916 Năm XB: 2009
Urban economics
Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill/Irwin
Ký hiệu phân loại: 330.91732
ISBN: 0072984767 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 69508 Năm XB: 2007
Emerging markets and the global economy
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; Heidelberg ; London ; New York ; Oxford ; Paris ; San Diego ; San Francisco ; Singapore ; Sydney ; Tokyo :Elsevier : Academic Press
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0124115497
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 94467 Năm XB: 2014 File: PDF
Global Economic Prospects 2003 [electronic resource]
Tác giả: World Bank Staff,
Thông tin xuất bản: Washington :World Bank Publications
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821353381
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111295 Năm XB: 2002. File: PDF
Global economic prospects, January 2016 [electronic resource] : spillovers amid weak growth
Thông tin xuất bản: Northwest, Washington, District of Columbia :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9781464806759
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111496 Năm XB: 2016. File: PDF
Economic development [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York :Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0511140487
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 95817 Năm XB: 2006 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục