Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.0625817 giây)
Advances in development economics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Singapore Hackensack NJ, World Scientific
Ký hiệu phân loại: 330.9172
ISBN: 9789812834874
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95847 Năm XB: 2009 File: PDF
Global economic prospects 2004 [electronic resource] : realizing the development promise of the doha agenda
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.9172
ISBN: 0821355821
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111296 Năm XB: 2003 File: PDF
Economic development
Tác giả: Nafziger E Wayne,
Thông tin xuất bản: Cambridge New York, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 330.9172
ISBN: 0521829666
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 112976 Năm XB: 2006 File: PDF
Development macroeconomics
Thông tin xuất bản: Princeton, Princeton University Press
Ký hiệu phân loại: 330.9172/4
ISBN: 0691130906 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 157166 Năm XB: 2008 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục