Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.1250361 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:330.91724
World Development Report 1995
Thông tin xuất bản: [kđ] :A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0195211022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 11527 Năm XB: 1995 File: PDF
Global economic prospects 2010
Thông tin xuất bản: Washington, DC :International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.91724
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 65706 Năm XB: 2010. File: PDF
The Little Data Book 2015
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9781464805509
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111489 Năm XB: 2015. File: PDF
Emerging markets and the global economy
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; Heidelberg ; London ; New York ; Oxford ; Paris ; San Diego ; San Francisco ; Singapore ; Sydney ; Tokyo :Elsevier : Academic Press
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0124115497
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 94467 Năm XB: [2014] File: PDF
Global economic prospects and the developing countries
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821341235
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111294 Năm XB: 1999. File: PDF
Global economic prospects
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 082137799X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111392 Năm XB: 2009. File: PDF
Economic development
Tác giả: Nafziger E. Wayne.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York :Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0511140487
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 95817 Năm XB: c2006. File: PDF
Global economic prospects
Thông tin xuất bản: Washington, District of Columbia :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9781464804830
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111486 Năm XB: 2015. File: PDF
Global economic prospects, January 2016
Thông tin xuất bản: Northwest, Washington, District of Columbia :World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9781464806759
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111496 Năm XB: 2016. File: PDF
Global economic prospects 2005
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821357476
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111298 Năm XB: 2005. File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục