Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.1567783 giây)
World Development Report 1995
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: kđ, A World Bank Publication
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0195211022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 11527 Năm XB: 1995 File: PDF
Global economic prospects 2010 [electronic resource] : crisis, finance, and growth.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, International Bank for Reconstruction and DevelopmentThe World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821382268
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 65706 Năm XB: 2010 File: PDF
Emerging markets and the global economy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston Heidelberg London New York Oxford Paris San Diego San Francisco Singapore Sydney Tokyo, Elsevier Academic Press
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0124115497
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 94467 Năm XB: 2014 File: PDF
Economic development [electronic resource]
Tác giả: Nafziger E Wayne,
Thông tin xuất bản: Cambridge New York, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0511140487
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95817 Năm XB: 2006 File: PDF
Global economic prospects and the developing countries : 1998/99, beyond financial crisis.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821341235
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111294 Năm XB: 1999 File: PDF
Global Economic Prospects 2003 [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington, World Bank Publications
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821353381
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111295 Năm XB: 2002 File: PDF
Global economic prospects 2005 [electronic resource] : trade, regionalism and development.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 0821357476
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111298 Năm XB: 2005 File: PDF
Global economic prospects : commodities at the crossroads.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 082137799X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111392 Năm XB: 2009 File: PDF
Global economic prospects [electronic resource] : the global economy in transition.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington District of Columbia, World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9781464804830
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111486 Năm XB: 2015 File: PDF
The Little Data Book 2015 [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington District of Columbia, World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 330.91724
ISBN: 9781464805509
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 111489 Năm XB: 2015 File: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục