Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 46 kết quả (0.0780991 giây)
Slovenia : from Yugoslavia to the European U
Tác giả: Mrak Mojmir,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 330.94973
ISBN: 0821357182
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16550 Năm XB: 2004 File: PDF
The business community of seventeenth-century England
Tác giả: Grassby Richard,
Thông tin xuất bản: Cambridge New York, Cambridge University Press
Ký hiệu phân loại: 330.9416
ISBN: 0521432421
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 34248 Năm XB: 1995 File: PDF
The piratization of Russia : Russian reform goes awry
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 330.947
ISBN: 041531528X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 44070 Năm XB: 2003 File: PDF
An economic history of Europe : from expansion to development
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York, Routledge
Ký hiệu phân loại: 330.94
ISBN: 0415356245
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47228 Năm XB: 2006 File: PDF
Out of the red : investment and capitalism in Russia [electronic resource]
Tác giả: Connor John T,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 330.947
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 50063 Năm XB: 2008
Can Russia compete? [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, Brookings Institution Press
Ký hiệu phân loại: 330.947
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65059 Năm XB: 2008 File: PDF
British economic growth, 1856-1973 [electronic resource] : the post-war period in historical perspective
Tác giả: Matthews R C O,
Thông tin xuất bản: Stanford, Stanford University Press
Ký hiệu phân loại: 330.941
ISBN: 9780198284536
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65742 Năm XB: 1982 File: PDF
Crisis and recovery : ethics economics and justice
Tác giả: Williams Rowan,
Thông tin xuất bản: Basingstoke, Palgrave Macmillan
Ký hiệu phân loại: 330.941
ISBN: 0230251900
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66031 Năm XB: 2010 File: PDF
Why Iceland? [electronic resource]
Tác giả: Jonsson Asgei,
Thông tin xuất bản: New York, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 330.94912
ISBN: 0071706739
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66295 Năm XB: 2009 File: PDF
A history of the European economy, 1000-2000
Tác giả: Crouzet Francois,
Thông tin xuất bản: Charlottesville London, The University Press of Virginia
Ký hiệu phân loại: 330.94
ISBN: 0813920248
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71240 Năm XB: 2001 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục