Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.0937391 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:332.095
East Asia : The road to recovery
Tác giả: Bank World, ,
Thông tin xuất bản: USA :World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.095
ISBN: 0821342991
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 10573 Năm XB: 1998
Financial governance in East Asia : policy dialogue, surveillance and cooperation
Thông tin xuất bản: London ; New York :RoutledgeCurzon
Ký hiệu phân loại: 332.095
ISBN: 0415322820
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 114614 Năm XB: 2004. File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục