Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.046858 giây)
East Asia : The road to recovery
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: USA : World Bank , 1998
Ký hiệu phân loại: 332.095
ISBN: 0821342991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Corruption : the boom and bust of East Asia
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 332.095
ISBN: 9715503772
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Financial governance in East Asia : policy dialogue, surveillance and cooperation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : RoutledgeCurzon , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.095
ISBN: 0415322820
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114614 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục