Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 331 kết quả (0.0624875 giây)
Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
Thông tin xuất bản: TpHCM, Cà Mau
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 301 Năm XB: 1995
Quản trị ngân hàng thương mại
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 317 Năm XB: 1999
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.178
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1057 Năm XB: 2000 File: PDF
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.1068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1288 Năm XB: 1999
Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại TP. Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.178
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1610 Năm XB: 2000
Tính khả thi của việc thành lập ngân hàng thóc
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1619 Năm XB: 2001 File: PDF
Ngân hàng thương mại
Tác giả: Lê Văn Tư,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1768 Năm XB: 2000
Tiền và hoạt động ngân hàng
Tác giả: Lê Vinh Danh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1769 Năm XB: 1996
Vai trò của ngân hàng thương mại trong tiến trình hình thành và vận hành thi trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Vũ Nhất Linh,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2158 Năm XB: 1999 File: PDF
The fundamentals of risk measurement
Tác giả: Marrison Chris,
Thông tin xuất bản: NY, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 332.1068
ISBN: 0071386270
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7224 Năm XB: 2002
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục