Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 259 kết quả (0.0914715 giây)
Lý thuyết thị trường chứng khoán
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 332.64201
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 291 Năm XB: 1996
Thị trường chứng khoán tại Việt Nam : Đề cương bài giảng
Tác giả: Lê Văn Tề,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 292 Năm XB: 1999
Thị trường chứng khoán và bước đầu hình thành thị trường chứng khoán
Tác giả: Võ Thành Hiệu,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 296 Năm XB: 1998
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Văn Tư,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 297 Năm XB: 1997
Options on futures : new trading strategies
Tác giả: Summa John F,
Thông tin xuất bản: New York, John Wiley Son
Ký hiệu phân loại: 332.645
ISBN: 0471436429
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1659 Năm XB: 2001
Sách lược và thao tác đầu tư chứng khoán
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 332.64
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 4755 Năm XB: 2002
Thị trường chứng khoán (dành cho những người mới bắt đầu)
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 5008 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Những văn bản mới về : Cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước
Tác giả: Đào Thanh Hải,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.64
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 5032 Năm XB: 2002
Hỏi đáp về thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Thành Châu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 5504 Năm XB: 2003
Giới thiệu thị trường Future và Option
Tác giả: Bùi Lê Hà,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.64
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8732 Năm XB: 2000
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục