Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 259 kết quả (0.1093817 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:332.64*
Thị trường chứng khoán và bước đầu hình thành thị trường chứng khoán
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 296 Năm XB: 1998
Thị trường chứng khoán
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 297 Năm XB: 1997
Lý thuyết thị trường chứng khoán
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 332.64201
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 291 Năm XB: 1996
Thị trường chứng khoán tại Việt Nam : Đề cương bài giảng
Tác giả: Lê Văn Tề, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642597
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 292 Năm XB: 1999
Thị trường chứng khoán (dành cho những người mới bắt đầu)
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 5008 Năm XB: 2001 File: PDF
Những văn bản mới về : Cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.64
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 5032 Năm XB: 2002
Options on futures : new trading strategies
Thông tin xuất bản: New York :John Wiley & Son
Ký hiệu phân loại: 332.645
ISBN: 0471436429
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1659 Năm XB: 2001
Thị trường chứng khoán
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10068 Năm XB: 2004 File: PDF
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Văn Tư, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10274 Năm XB: 2005 File: RAR
Trading on Momentum
Tác giả: Ken Wolff, ,
Thông tin xuất bản: [kđ] :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 332.64
ISBN: 0071395784
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 13335 Năm XB: 2001 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục