Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 48 kết quả (0.1457457 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:332.642
Thị trường chứng khoán và bước đầu hình thành thị trường chứng khoán
Tác giả: Võ Thành Hiệu
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 296 Năm XB: 1998
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Văn Tư
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 297 Năm XB: 1997
Hỏi đáp về thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Thành Châu
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 5504 Năm XB: 2003
Thị trường chứng khoán (dành cho những người mới bắt đầu)
Tác giả: Nguyễn Anh Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 5008 Năm XB: 2001 File: PDF
Thị trường chứng khoán - phân tích và chiến lược
Tác giả: Trần Hồ Noly
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18623 Năm XB: 2007
Tiếp cận thị trường và kinh doanh chứng khoán
Tác giả: Phạm Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12609 Năm XB: 2004
Thị trường chứng khoán
Tác giả: Lê Văn Tư
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10274 Năm XB: 2005 File: RAR
Thị trường chứng khoán ( Dành cho những người mới bắt đầu )
Tác giả: Nguyễn Anh Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12617 Năm XB: 2005 File: PDF
Kiếm tiền ở thị trường chứng khoán
Tác giả: Noly Trần Hồ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 18497 Năm XB: 2007
Cẩm nang giao dịch chứng khoán
Tác giả: Hoàng Tú
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa - Thông tin
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18651 Năm XB: 2007 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục