Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 78 kết quả (0.0939829 giây)
Đầu tư quốc tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1648 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Private capital flows to developing countries : the road to financial integration
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: USA, Oxford University Press for the World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0195211162
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10545 Năm XB: 1997
The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign investment
Tác giả: Morisset Jacques,
Thông tin xuất bản: nt, World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0821356062
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12042 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12773 Năm XB: 2006
Thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi Việt Nam gia nhập WTO kết quả điều tra 140 doanh nghiệp có vốn đầu tư nướ...
Tác giả: Đinh Văn Ân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Lao Động
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19535 Năm XB: 2008
The Handbook for Investment Committee Members : how to make prudent investments for your organization
Tác giả: Russell L Olson,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, Wiley
Ký hiệu phân loại: 332.67253
ISBN: 9780471719786
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 22683 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Just One Thing : Twelve of the world's best investors revesl the one strategy you can't overlook
Tác giả: Mauldin John F,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 332.678
ISBN: 9780470081815
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22684 Năm XB: 2006
The Market Masters
Tác giả: Kazanjian Kirk,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 332.678
ISBN: 9780471698654
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22685 Năm XB: 2005
Investment Psychology Explaine : Classic Strategies to Beat the Markets
Tác giả: Pring Martin J,
Thông tin xuất bản: New Jersey, Wiley John Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 332.678
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22686 Năm XB: 1993
From Wall Street to the Great Wall : How to invest in china
Tác giả: Worrall Jonathan,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9780470109113
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 23269 Năm XB: 2007
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục