Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 85 kết quả (0.3761083 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:332.67*
Đầu tư quốc tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1648 Năm XB: 2001 File: PDF
Private capital flows to developing countries : the road to financial integration
Tác giả: Bank World, ,
Thông tin xuất bản: USA :Oxford University Press for the World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0195211162
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10545 Năm XB: 1997
Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12773 Năm XB: 2006
The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign investment
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0821356062
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12042 Năm XB: 2004 File: PDF
Thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi Việt Nam gia nhập WTO kết quả điều tra 140 doanh nghiệp có vốn đầu tư nướ...
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 19535 Năm XB: 2008
The Handbook for Investment Committee Members : how to make prudent investments for your organization
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley
Ký hiệu phân loại: 332.67253
ISBN: 9780471719786
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 22683 Năm XB: 2005 File: PDF
Investment Psychology Explaine : Classic Strategies to Beat the Markets
Tác giả: Martin J, Pring,
Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley John & Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 332.678
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 22686 Năm XB: 1993
From Wall Street to the Great Wall : How to invest in china
Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9780470109113
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 23269 Năm XB: 2007
Just One Thing : Twelve of the world's best investors revesl the one strategy you can't overlook
Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 332.678
ISBN: 9780470081815
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 22684 Năm XB: 2006
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghệ cao TP.HCM(2008-2020)
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28738 Năm XB: 2010 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục