Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.0625286 giây)
Đầu tư quốc tế
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1648 Định dạng: PDF
Private capital flows to developing countries : the road to financial integration
Tác giả: World Bank,
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0195211162
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign investment
Tác giả: Morisset Jacques,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0821356062
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12042 Định dạng: PDF
Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2006
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi Việt Nam gia nhập WTO kết quả điều tra 140 doanh nghiệp có vốn đầu tư nướ...
Tác giả: Đinh Văn Ân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2008
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
From Wall Street to the Great Wall : How to invest in china
Tác giả: Worrall Jonathan,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9780470109113
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Theo dõi và đánh giá dự án ODA.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 25219 Định dạng: PDF
Khai thác và quản lý các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Thành Phố Hồ Chí Minh : Tóm tắt luận án tiến sỹ kin...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25242 Định dạng: PDF
Đầu tư quốc tế
Tác giả: Lê Quang Huy,
Thông tin xuất bản: TP HCM : Kinh tế TPHCM , 2013
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9786049220081
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước Asean và bài học cho Việt Nam
Tác giả: Võ Văn Cang,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Ngoại thương , 2010
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28726 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục