Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.0657876 giây)
Đầu tư quốc tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1648 Năm XB: 2001 File: PDF
Private capital flows to developing countries : the road to financial integration
Tác giả: World Bank,
Thông tin xuất bản: USA, Oxford University Press for the World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0195211162
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10545 Năm XB: 1997
The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign investment
Tác giả: Morisset Jacques,
Thông tin xuất bản: nt, World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0821356062
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12042 Năm XB: 2004 File: PDF
Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12773 Năm XB: 2006
Thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi Việt Nam gia nhập WTO kết quả điều tra 140 doanh nghiệp có vốn đầu tư nướ...
Tác giả: Đinh Văn Ân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Lao Động
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19535 Năm XB: 2008
From Wall Street to the Great Wall : How to invest in china
Tác giả: Worrall Jonathan,
Thông tin xuất bản: New Jersey, John Wiley Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 9780470109113
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 23269 Năm XB: 2007
Theo dõi và đánh giá dự án ODA.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 25219 Năm XB: 2008 File: PDF
Khai thác và quản lý các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Thành Phố Hồ Chí Minh : Tóm tắt luận án tiến sỹ kin...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25242 Năm XB: 2009 File: PDF
Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước Asean và bài học cho Việt Nam
Tác giả: Võ Văn Cang,
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28726 Năm XB: 2010 File: PDF
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghệ cao TP.HCM(2008-2020)
Thông tin xuất bản: TPHCM, Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28738 Năm XB: 2010 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục