Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 67 kết quả (0.110768 giây)
Tìm hiểu về tín dụng và hối đoái
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1998
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Quy tắc & Thực hành thống nhất tín dụng chứng từ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phân tích các tình huống trong giao dịch tín dụng chứng từ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên , 2000
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ
Tác giả: Lê Văn Tư,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2003
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 4765 Định dạng: PDF
Giáo trình tín dụng ngân hàng
Tác giả: Phan Thị Cúc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2008
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18719 Định dạng: PDF
The New Reverse Mortgage Formula : How To Convert Home Equity Into Tax-free Income
Tác giả: Kelly Tom,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley John Sons Incorporated , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN: 9780471679561
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Structured Credit Handbook
Tác giả: Rajan Arvind,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley SonsInc , 2007
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN: 9780471747499
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bond Credit Analysis : framework and case studies
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN: 9781883249915
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro Tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông...
Tác giả: Trần Kim Chung,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
The great American housing bubble : the road to collapse
Tác giả: Hardaway Robert M,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara Calif : Praeger , 2011
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN: 031338228X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65107 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục