Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 70 kết quả (0.0937471 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:332.7
Tìm hiểu về tín dụng và hối đoái
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 326 Năm XB: 1998
Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Mộc Hoá
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2719 Năm XB: 2000 File: PDF
Phân tích các tình huống trong giao dịch tín dụng chứng từ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1641 Năm XB: 2000
Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 4765 Năm XB: 2003 File: PDF
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh TP....
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2285 Năm XB: 2001
Giáo trình tín dụng ngân hàng
Tác giả: Phan Thị Cúc, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18719 Năm XB: 2008 File: PDF
The New Reverse Mortgage Formula : How To Convert Home Equity Into Tax-free Income
Tác giả: Tom Kelly,
Thông tin xuất bản: New Jersey :Wiley John & Sons Incorporated
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN: 9780471679561
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 22688 Năm XB: 2004
Quy tắc & Thực hành thống nhất tín dụng chứng từ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1278 Năm XB: 2000
The Structured Credit Handbook
Thông tin xuất bản: New Jersey :John Wiley & SonsInc
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN: 9780471747499
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 22689 Năm XB: 2007
Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro Tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông...
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 48564 Năm XB: 2011 File: ZIP
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục