Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 70 kết quả (0.0937451 giây)
Understanding Risks and Uncertainties in Energy and Climate Policy : Multidisciplinary Methods and Tools for a Low Carbo...
Tác giả: Doukas Haris,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 9783030031527
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Enabling Sustainable Energy Transitions : Practices of legitimation and accountable governance
Tác giả: Sareen Siddharth,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 9783030268916
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Energy Conversion - Current Technologies and Future Trends
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 9781789849042
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Energy Services for the World's Poor
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: USA : World Bank Publications , 2000
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 0821347055
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả : Những bài học từ Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác
Tác giả: Taylor Robert P,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2008
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 9780821373040
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Enron : The rise and fall
Tác giả: Fox Loren,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 9780471478881
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Leading by example : how we can inspire an energy and security revolution
Tác giả: Richardson Bill,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 0470186372 (cloth)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Renewable energy
Tác giả: Sørensen Bent,
Thông tin xuất bản: London New York : Academic Press , 1979
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 0126561508
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 27663 Định dạng: PDF
Renewable energy [electronic resource] : technology, and environment economics
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 9783540709473
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 27835 Định dạng: PDF
Energy Poverty : (Dis)Assembling Europe's Infrastructural Divide
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Springer Nature , 2018
Ký hiệu phân loại: 333.79
ISBN: 9783319692999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục