Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 874 kết quả (0.0312145 giây)
The econometrics of energy systems
Tác giả: 
Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 333.79015195
 
Projected costs of generating electricity 2010 [electronic resource].
Tác giả: 
Paris: International Energy Agency Nuclear Energy Agency Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 333.7932
 
The Nuclear Imperative [electronic resource] : A Critical Look at the Approaching Energy Crisis
Tác giả: Jeff W Eerkens
Dordrecht: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 333.7924
 
Pipe dreams : greed, ego, and the death of Enron
Tác giả: Robert Bryce
New York: PublicAffairs, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 333.79
 
World Energy Outlook 2010 [electronic resource]
Tác giả: 
Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 333.790112
 
International handbook on the economics of energy
Tác giả: 
Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 333.79
 
Intelligent information systems and knowledge management for energy : applications for decision support, usage, and envi...
Tác giả: 
Hershey PA: Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 333.793
 
Encyclopedia of energy elektronisk ressurs
Tác giả: Scott Bennett
Chandni Chowk Delhi: Global Media, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 333.79
 
Khảo sát ảnh hưởng của biểu giá TOU lên tiêu thụ điện
Tác giả: Quách Minh Thử
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 333.7932
 
Ứng dụng công cụ Wavelet để dự báo phụ tải điện tại huyện Đông Anh - Hà Nội
Tác giả: Phùng Sỹ Tiến
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 333.793213
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục