Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0781468 giây)
Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững
Tác giả: Phạm Thế Anh,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72414 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Ứng dụng GIS trong quản lý và cấp phép khai thác nước dưới đất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72426 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Nghiên cứu hiện trạng, xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm và sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt vùng hạ lưu sông...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72430 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Đánh giá tài nguyên nước sông Sài Gòn
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72449 Năm XB: 2012 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu đến huyện Nhơn Trạch và biện pháp quả...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75316 Năm XB: 2013
Đánh giá tài nguyên nước hệ thống sông Cái Phan Rang và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý lưu vực
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 95753 Năm XB: 2014
Xây dựng mối quan hệ giữa chỉ số ô nhiễm nước tổng hợp (WPI) và chỉ thị kinh tế-xã hội, đề xuất giải pháp quản lý môi tr...
Tác giả: ĐinhSao Mai,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98035 Năm XB: 2013 Định dạng: PDF
Nghiên cứu, đánh giá những tác động môi trường của công trình thủy lợi bắc Bến Tre và đề xuất các giải pháp giảm thiểu t...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109711 Năm XB: 2015 Định dạng: PDF
Nghiên cứu xây dựng cắm mốc hành lang nguồn nước lưu vực sông Lũy, tỉnh Bình Thuận nhằm khai thác và bảo vệ tài nguyên n...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 148656 Năm XB: 2020
Đánh giá diễn biến chất lượng nước mặt hệ thống kênh rạch nội thành TPHCM giai đoạn 2016-2019
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 148657 Năm XB: 2020
1

Truy cập nhanh danh mục