Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 61 kết quả (0.1406432 giây)
Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững
Tác giả: Phạm Thế Anh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72414 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu đến huyện Nhơn Trạch và biện pháp quả...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hiện trạng, xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm và sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt vùng hạ lưu sông...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72430 Định dạng: PDF
Đánh giá tài nguyên nước hệ thống sông Cái Phan Rang và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý lưu vực
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Water resources sector strategy : strategic directions for World Bank engagement.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : The World Bank , 2004
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0821356976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16548 Định dạng: PDF
Ứng dụng GIS trong quản lý và cấp phép khai thác nước dưới đất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72426 Định dạng: PDF
Xây dựng mối quan hệ giữa chỉ số ô nhiễm nước tổng hợp (WPI) và chỉ thị kinh tế-xã hội, đề xuất giải pháp quản lý môi tr...
Tác giả: ĐinhSao Mai,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98035 Định dạng: PDF
Đánh giá tài nguyên nước sông Sài Gòn
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72449 Định dạng: PDF
The price of water :studies in water resource economics and management
Tác giả: Merrett Stephen,
Thông tin xuất bản: London : IWA Publ , 2007
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 1843391775
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96074 Định dạng: PDF
Thủy văn môi trường
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18884 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục