Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.1249103 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:333.91
Water resources sector strategy
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0821356976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16548 Năm XB: 2004 File: PDF
Thirst
Tác giả: Snitow Alan.
Thông tin xuất bản: San Francisco :Jossey-Bass
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0787984582 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 24418 Năm XB: 2007
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 41372 Năm XB: 2010
Thủy văn môi trường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 18884 Năm XB: 2007 File: PDF
Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 22395 Năm XB: 2009
Nghiên cứu hiện trạng, xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm và sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt vùng hạ lưu sông...
Tác giả: Nguyễn Vương Vũ
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72430 Năm XB: 2012 File: PDF
Tài nguyên nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 46166 Năm XB: 2005 File: PDF
Tài nguyên nước lục địa
Thông tin xuất bản: Cần Thơ :Đại học Cần Thơ
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 46165 Năm XB: 2003 File: PDF
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 45734 Năm XB: 2005 File: PDF
The price of water
Tác giả: Merrett Stephen
Thông tin xuất bản: London :IWA Publ.
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 1843391775
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 96074 Năm XB: 2007 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục