Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.0629478 giây)
Water resources sector strategy : strategic directions for World Bank engagement.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0821356976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16548 Năm XB: 2004 File: PDF
Thủy văn môi trường
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18884 Năm XB: 2007 File: PDF
Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22395 Năm XB: 2009
Thirst : fighting the corporate theft of our water
Tác giả: Snitow Alan,
Thông tin xuất bản: San Francisco, JosseyBass
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0787984582 (cloth)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 24418 Năm XB: 2007
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 41372 Năm XB: 2010
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 45734 Năm XB: 2005 File: PDF
Tài nguyên nước lục địa
Thông tin xuất bản: Cần Thơ, Đại học Cần Thơ
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 46165 Năm XB: 2003 File: PDF
Tài nguyên nước : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 46166 Năm XB: 2005 File: PDF
Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững
Tác giả: Phạm Thế Anh,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72414 Năm XB: 2012 File: PDF
Ứng dụng GIS trong quản lý và cấp phép khai thác nước dưới đất khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72426 Năm XB: 2012 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục