Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 115 kết quả (0.0468734 giây)
Water resources management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA, World Bank
Ký hiệu phân loại: 333.91009172
ISBN: 0821326368
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10563 Năm XB: 1993
Water resources sector strategy : strategic directions for World Bank engagement.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0821356976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16548 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Thủy văn môi trường
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18884 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22395 Năm XB: 2009
Thirst : fighting the corporate theft of our water
Tác giả: Snitow Alan,
Thông tin xuất bản: San Francisco, JosseyBass
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0787984582 (cloth)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 24418 Năm XB: 2007
Ancient Water Technologies elektronisk ressurs
Tác giả: Mays L,
Thông tin xuất bản: Dordrecht, Springer ScienceBusiness Media BV
Ký hiệu phân loại: 333.910093
ISBN: 9789048186327
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 38856 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
Irrigation management : principles and practices
Tác giả: Burton Martin,
Thông tin xuất bản: Cambridge MA, CABI North American Office
Ký hiệu phân loại: 333.913
ISBN: 1845935160
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 39970 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 41372 Năm XB: 2010
Marine reserves : a guide to science, design, and use
Tác giả: Sobel Jack,
Thông tin xuất bản: Washington, Island Press
Ký hiệu phân loại: 333.916416
ISBN: 1559638419
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 44807 Năm XB: 2004
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 45734 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục