Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 111 kết quả (0.1093522 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:333.91*
Bước đầu kiểm kê, đánh giá chức năng đất ngập nước các lưu vực nhỏ tỉnh Bình Phước
Tác giả: Phan Thanh Tân, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 333.918
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 7924 Năm XB: 2005 File: PDF
Water resources management
Tác giả: Bank World, ,
Thông tin xuất bản: USA :World Bank
Ký hiệu phân loại: 333.91009172
ISBN: 0821326368
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10563 Năm XB: 1993
Water resources sector strategy : strategic directions for World Bank engagement.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0821356976
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16548 Năm XB: 2004 File: PDF
Thủy văn môi trường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 18884 Năm XB: 2007 File: PDF
Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 22395 Năm XB: 2009
Thirst : fighting the corporate theft of our water
Thông tin xuất bản: San Francisco :Jossey-Bass
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN: 0787984582 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 24418 Năm XB: 2007
Irrigation management : principles and practices
Tác giả: Martin Burton, ,
Thông tin xuất bản: Cambridge, MA :CABI North American Office
Ký hiệu phân loại: 333.913
ISBN: 1845935160
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 39970 Năm XB: 2010. File: PDF
Ancient Water Technologies elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: Dordrecht :Springer Science+Business Media B.V.
Ký hiệu phân loại: 333.910093
ISBN: 9789048186327
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 38856 Năm XB: 2010 File: PDF
Quản lý tổng hợp vùng bờ
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Thủy lợi
Ký hiệu phân loại: 333.91715
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 46095 Năm XB: 2002 File: PDF
Tài nguyên nước : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 46166 Năm XB: 2005 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục