Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.0781004 giây)
Chapter 8 Democratizing knowledge and ways of knowing for food sovereignty, agroecology, and biocultural diversity
Tác giả: Pimbert Michel P,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 333.9516
ISBN: 9781138955363
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
What Works in Conservation 2021
Thông tin xuất bản: : Open Book Publishers , 2021
Ký hiệu phân loại: 333.9516
ISBN: 9781800642720
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Transforming Socio-Natures in Turkey : Landscapes, State and Environmental Movements
Tác giả: Inal Onur,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2019
Ký hiệu phân loại: 333.9516
ISBN: 9780429429699
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ecosystems and human well-being : policy responses : findings of the Responses Working Group of the Millennium Ecosystem...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , c2005
Ký hiệu phân loại: 333.9516
ISBN: 1559632690 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Sustaining life : how human health depends on biodiversity
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 333.9516
ISBN: 9780195175097
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 42328 Định dạng: PDF
Biodiversity planning and design : sustainable practices
Tác giả: Ahern Jack,
Thông tin xuất bản: Washington : Island Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 333.9516
ISBN: 1597261084 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ecosystems and human well-being : policy responses : findings of the Responses Working Group of the Millennium Ecosystem...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 333.9516
ISBN: 1559632690 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Sustainable diets and biodiversity: directions and solutions for policy, research and action: proceedings of the intenat...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Rome : FAO , 2012
Ký hiệu phân loại: 333.9516
ISBN: 9789251072882
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 99110 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ tại phân khu phục hồi sinh thái thuộc khu bảo tồn thiên nhiên-văn ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 333.9516
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học tại vườn quốc gia U Minh Hạ và đề xuất một số biện pháp bảo tồn
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 333.9516
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109863 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục