Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24 kết quả (0.0577162 giây)
Kinh tế học chính trị Mác-Lênin : Giáo trình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 230 Năm XB: 1999
Kinh tế chính trị Mac-Lênin : Giáo trình : Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trong các trường ĐH - CĐ
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6088 Năm XB: 2003 File: PDF
Tìm hiểu môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin ( Dưới dạng hỏi và đáp )
Tác giả: Vũ Văn Phúc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Lý luận chính trị
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12634 Năm XB: 2005
Kinh tế học chính trị Mác - Lênin : Giáo trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12670 Năm XB: 2005
110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tác giả: An Như Hải,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Lý Luận Chính Trị
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12781 Năm XB: 2005
Kinh tế chính trị : Giáo trình : Dùng trong các trường, lớp trung học kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 12824 Năm XB: 2005
V.I.Lê-nin bàn về thanh niên
Tác giả: Lê Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thanh Niên
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13619 Năm XB: 2004
Xây dựng ý thức & tình cảm dân tộc chân chính cho con người Việt Nam trước những thách thức mới
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Lao Động
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13628 Năm XB: 2004
Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tác giả: Cao Thị Toàn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18599 Năm XB: 2008
Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: HChính trị Hành chính,
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 21947 Năm XB: 2009
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục