Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.1249737 giây)
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2004
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học,...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2006
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: Cao Thị Toàn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2006
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 1
Tác giả: Phan Trọng Kỳ,
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tập 2
Tác giả: Phan Trọng Kỳ,
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Hướng dẫn học môn kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: Pham Quang Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2002
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tìm hiểu môn học kinh tế chính trị Mác - Lênin : dưới dạng hỏi đáp
Tác giả: Vũ Văn Phúc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận Chính trị , 2006
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các tr...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2007
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục