Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 85 kết quả (0.0937964 giây)
Kinh tế học chính trị Mác-Lênin : Giáo trình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 230 Năm XB: 1999
Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 1175 Năm XB: 2000
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam
Tác giả: Bộ công an,
Thông tin xuất bản: TpHCM, knxb
Ký hiệu phân loại: 335.430957
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1201 Năm XB: 2000
Nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh : sách tham khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1654 Năm XB: 2001
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Quân Đội Nhân Dân
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 4700 Năm XB: 2002
Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Quân Đội Nhân Dân
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 4733 Năm XB: 2003
Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam ruột thịt
Tác giả: Bùi Anh Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Công An Nhân Dân
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 5054 Năm XB: 2003
Kinh tế chính trị Mac-Lênin : Giáo trình : Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trong các trường ĐH - CĐ
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6088 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TpHCM, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 6158 Năm XB: 2003
Học tập đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông Tấn
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 6446 Năm XB: 2004
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục