Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.1093547 giây)
China engaged : Integration with the global economy
Tác giả: The World Bank,
Thông tin xuất bản: USA : World Bank , 1997
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 0821340794
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
China, Asia, and the new world economy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 0199235880
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Development of China in the modern world system
Tác giả: Lu Deming,
Thông tin xuất bản: Singapore : Gale Asia , 2010
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 9789814272766
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Trust and Mistrust in the Economies of the China-Russia Borderlands
Tác giả: Humphrey Caroline,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 9789089649829
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Trust and Mistrust in the Economies of the China-Russia Borderlands
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 9789048528981
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Trust and Mistrust in the Economies of the China-Russia Borderlands
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Baltimore Maryland : Project Muse , 2020
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 9048528984
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Trust and Mistrust in the Economies of the China-Russia Borderlands
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Baltimore Maryland : Project Muse , 2020
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 9789048528981
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục