Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.1406159 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:337.51
China engaged : integration with the global economy
Tác giả: World Bank The, ,
Thông tin xuất bản: USA :World Bank
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 0821340794
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 10570 Năm XB: 1997
Development of China in the modern world system
Tác giả: Lu De-ming, ,
Thông tin xuất bản: Singapore :Gale Asia
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 9784272760
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 144732 Năm XB: 2010
China, Asia, and the new world economy
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York :Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 0199235880
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 143429 Năm XB: 2008.
Trust and Mistrust in the Economies of the China-Russia Borderlands
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam University Press
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 9789048528981
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 168184 Năm XB: 2018
Trust and Mistrust in the Economies of the China-Russia Borderlands
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland :Project Muse
Ký hiệu phân loại: 337.51
ISBN: 9048528984
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 197625 Năm XB: 2020
1

Truy cập nhanh danh mục