Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 51 kết quả (0.0666296 giây)
Chuyện doanh nhân . T.4 - Học sau mỗi bước đi
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông Tấn
Ký hiệu phân loại: 338.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7765 Năm XB: 2004 File: PDF
Chuyện doanh nhân : T.3 - Cơ hội và thách thức
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông Tấn
Ký hiệu phân loại: 338.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8174 Năm XB: 2004
Chuyện doanh nhân : T.2 - Phát huy nguồn nội lực vô tận
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông Tấn
Ký hiệu phân loại: 338.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8391 Năm XB: 2004
Chuyện doanh nhân : T.1 - Hành trình đến những ước mơ
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông Tấn
Ký hiệu phân loại: 338.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 8392 Năm XB: 2004
Change Management in Transition Economies : Integrating Corporate Strategy, Structure and Culture
Tác giả: Dorow Wolfgang,
Thông tin xuất bản: kđ, William Benton
Ký hiệu phân loại: 338.09438
ISBN: 1403901635
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16010 Năm XB: 2003 File: CHM
Chuyện doanh nhân-Tập 1 : Số phận và những bài học cuộc đời
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông Tấn
Ký hiệu phân loại: 338.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19694 Năm XB: 2008
Chuyện doanh nhân-Tập 2 : Giá trị từ những bài học kinh doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông Tấn
Ký hiệu phân loại: 338.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19695 Năm XB: 2008
Chuyện doanh nhân Tập 3- Khám phá những bí quyết kinh doanh
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông Tấn
Ký hiệu phân loại: 338.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19696 Năm XB: 2008
Doanh nhân đất Việt T. 3
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông Tấn
Ký hiệu phân loại: 338.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 21017 Năm XB: 2009
Doanh nhân đất Việt T. 2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thông Tấn
Ký hiệu phân loại: 338.092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 21018 Năm XB: 2009
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục