Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.0937997 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:338.0951
Corporate governance and enterprise reform in China : building the institutions of modern markets
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank ; and the International Finance Corporation
Ký hiệu phân loại: 338.0951
ISBN: 0821351362
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 39536 Năm XB: 2002 File: PDF
Advanced manufacturing technology in China [electronic resource] : a roadmap to 2050
Thông tin xuất bản: Beijing : Berlin ; New York :Science Press ; Springer
Ký hiệu phân loại: 338.0951
ISBN: 3642138543 (print)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 107405 Năm XB: 2012 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục