Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 81 kết quả (0.0468644 giây)
Adventure Tourism : The New Frontier
Tác giả: Swarbrooke John,
Thông tin xuất bản: Oxford, ButterworthHeinemann
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 0750651865
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 15320 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
The Public financing of pharmaceuticals : an economic approach
Tác giả: PuigJunoy Jaume,
Thông tin xuất bản: UK, Edward Elgar Publishing Limited
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 1845420888
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16681 Năm XB: 2005 Định dạng: PDF
Consumer's Guide to the Experts
Tác giả: Shay Susan T,
Thông tin xuất bản: kđ, Kiplinger BooksUS
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 0938721879
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 17133 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt Nam thời hậu kỳ WTO
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Lao Động
Ký hiệu phân loại: 338.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19341 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
The culture of cloth in early modern England : textual construction of a national identity
Tác giả: Hentschell Roze,
Thông tin xuất bản: Aldershot England Burlington VT, Ashgate
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 0754663019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65148 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Chocolate fortunes : the battle for the hearts, minds, and wallets of China's consumers
Tác giả: Allen Lawrence L,
Thông tin xuất bản: New York, American Management Association
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 081441432X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67044 Năm XB: 2010 Định dạng: PDF
The encyclopedia of ecotourism
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxon UK New York NY, CABI Pub
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 0851993680
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71116 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
The business of food : encyclopedia of the food and drink industries
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Westport Conn, Greenwood Press
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 031333725X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71253 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Biotech industry : a global, economic, and financing overview
Tác giả: Bergeron Bryan P,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, J Wiley
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 0471465615
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 74426 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
The coming biotech age : the business of bio-materials
Tác giả: Oliver Richard W,
Thông tin xuất bản: New York, McGraw Hill
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 0071350209
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 81238 Năm XB: 2000 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục