Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 66 kết quả (0.0937452 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:338.4
The Public financing of pharmaceuticals : an economic approach
Thông tin xuất bản: UK :Edward Elgar Publishing Limited
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 1845420888
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 16681 Năm XB: 2005 File: PDF
Adventure Tourism : The New Frontier
Thông tin xuất bản: Oxford :Butterworth-Heinemann
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 0750651865
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 15320 Năm XB: 2003 File: PDF
Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt Nam thời hậu kỳ WTO
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động
Ký hiệu phân loại: 338.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 19341 Năm XB: 2008 File: PDF
Chocolate fortunes : the battle for the hearts, minds, and wallets of China's consumers
Thông tin xuất bản: New York :American Management Association
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 081441432X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 67044 Năm XB: 2010 File: PDF
The encyclopedia of ecotourism
Thông tin xuất bản: Oxon, UK ; New York, NY :CABI Pub
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 0851993680
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 71116 Năm XB: 2001 File: PDF
The culture of cloth in early modern England : textual construction of a national identity
Tác giả: Roze Hentschell, ,
Thông tin xuất bản: Aldershot, England ; Burlington, VT :Ashgate
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 0754663019
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 65148 Năm XB: 2008 File: PDF
The business of food : encyclopedia of the food and drink industries
Thông tin xuất bản: Westport, Conn. :Greenwood Press
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 031333725X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 71253 Năm XB: 2007. File: PDF
Biotech industry : a global, economic, and financing overview
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :J. Wiley
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 0471465615
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 74426 Năm XB: 2004 File: PDF
A trip too far : ecotourism, politics, and exploitation
Tác giả: Rosaleen Duffy, ,
Thông tin xuất bản: London ; Sterling, VA :Earthscan
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 185383758X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 96255 Năm XB: 2002 File: PDF
Pro-poor tourism : who benefits? : perspectives on tourism and poverty reduction
Thông tin xuất bản: Clevedon ; Buffalo :Channel View Publications
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN: 9781845410759
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 96183 Năm XB: 2007 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục