Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 592 kết quả (0.0467938 giây)
Lý thuyết kinh tế và công nghiệp xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 609 Năm XB: 2000 File: PDF
Tổng quan về cạnh tranh công nghiệp Việt Nam : Sách tham khảo
Thông tin xuất bản: kđ, knxb
Ký hiệu phân loại: 338.46048597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1017 Năm XB: 1997
Marketing du lịch
Tác giả: Trần Ngọc Nam,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 2923 Năm XB: 2001
Tự điển Du lịch Anh-Việt ( ngành quản trị Khách sạn, Du lịch và Cung cấp thực phẩm, Dịch vụ )
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 338.479103
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 2967 Năm XB: 2002
Ảnh hưởng của văn hóa đến du lịch Hội An và biện pháp phát triển du lịch Hội An
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 5961 Năm XB: 2003 File: PDF
Giáo trình kinh tế xây dựng
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6423 Năm XB: 2003 File: PDF
Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 9053 Năm XB: 2003
Loosely coupled : the missing pieces of Web services
Tác giả: Kaye Doug,
Thông tin xuất bản: Marin County Calif, RDS Press
Ký hiệu phân loại: 338.47
ISBN: 1881378241
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 9956 Năm XB: 2003 File: CHM
Một số vấn đề về du lịch Việt Nam
Tác giả: Đinh Trung Kiên,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10058 Năm XB: 2004 File: PDF
In Search of Stupidity
Tác giả: Chapman Merrill R,
Thông tin xuất bản: nt, Apress
Ký hiệu phân loại: 338.47
ISBN: 1590591046
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12039 Năm XB: 2003 File: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục