Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.0625309 giây)
Human resource management for the hospitality and tourism industries
Tác giả: Nickson Dennis,
Thông tin xuất bản: Oxford, ButterworthHeinemann
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
ISBN: 0750665726
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96283 Năm XB: 2007 File: PDF
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lý Nhật Lâm,
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116856 Năm XB: 2017 File: PDF
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại Bình định
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116859 Năm XB: 2017 File: PDF
Nghiên cứu các yếu tố văn hoá doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự gắn kết với doanh nghiệp của nhân viên tại các khách sạn 4 s...
Thông tin xuất bản: TPHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116862 Năm XB: 2017 File: PDF
Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc : đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn học
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
ISBN: 9786049579486
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 123076 Năm XB: 2018
Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192631 Năm XB: 2021 File: PDF
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng
Thông tin xuất bản: TP HCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 338.47910683
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 221523 Năm XB: 2021 File: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục