Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.0937446 giây)
Chapter 11 Three Markets and Three Types of Competitiveness : Pulp and Paper Industry
Tác giả: Kurosawa Takafumi,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.88
ISBN: 9780367877330
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 31 Political risks and nationalism
Tác giả: Kurosawa Takafumi,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.88
ISBN: 9781138242654
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter Introduction Industry History : Its Concepts and Methods
Tác giả: Kurosawa Takafumi,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.88
ISBN: 9780367877330
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Routledge Companion to the Makers of Global Business
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.88
ISBN: 9781138242654
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Multinational Corporations and Local Firms in Emerging Economies
Tác giả: Hansen Michael W,
Thông tin xuất bản: : Amsterdam University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 338.88
ISBN: 9789089642943
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Các công ty xuyên Quốc gia : lý thuyết và thực tiễn
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 338.88
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 45633 Định dạng: PDF
Giáo trình kinh doanh quốc tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2014
Ký hiệu phân loại: 338.88
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
No space, no choice, no jobs, no logo : taking aim at the brand bullies
Tác giả: Klein Naomi,
Thông tin xuất bản: Toronto : Vintage Canada , 2000
Ký hiệu phân loại: 338.88
ISBN: 0676972829
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 137308 Định dạng: PDF
Stories of globalization : transnational corporations, resistance, and the state
Ký hiệu phân loại: 338.88
ISBN: 0271033886
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The global environment of business
Tác giả: Guy Frederick,
Ký hiệu phân loại: 338.88
ISBN: 9780199206629
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 154466 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục